SAK01-001 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Enten-Eller Samlede W¾rker 1 - 1920 1era - Copenhague Gyldendalske Boghandel 1920 480+33 DanŽs
SAK01-002 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Enten-Eller 2 Samlede W¾rker 2 - 1920 - Copenhague Gyldendalske Boghandel 1920 382+19 DanŽs
SAK01-003 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Atten opbyggelige taler Samlede W¾rker 3 - 1921 - Copenhague Gyldendalske Boghandel 1921 350+25 DanŽs
SAK01-004 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Fire obyggelige Taler. To opbyggelige Taler. Tre opbyggelige Taler. Philosophiske Smuler. Begrebet Angest. Samlede W¾rker 4 - 1923 - Copenhague Gyldendalske Boghandel 1923 474+42 DanŽs
SAK01-005 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Forord. Fire opbyggelige Taler. Tre Taler ved t¾nkte Leilegheder. Samlede W¾rker 5 - 1923 - Copenhague Gyldendalske Boghandel 1923 294+18 DanŽs
SAK01-006 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Stadier paa livets Vei Samlede W¾rker 6 - 1924 - Copenhague Gyldendalske Boghandel 1924 518+34 DanŽs
SAK01-007 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Aufsluttende Uvidenskabelig Efterskrift.  Samlede W¾rker 7 - 1925 - Copenhague Gyldendalske Boghandel 1925 620+40 DanŽs
SAK01-008 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  En litterair Anmendelse. Opbyggelige i forskjelig Aand. Samlede W¾rker 8 - 1926 - Copenhague Gyldendalske Boghandel 1926 488+18 DanŽs
SAK01-009 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Kjerlighedens Gjernieger Samlede W¾rker 9 - 1927 - Copenhague Gyldendalske Boghandel 1927 436+11 DanŽs
SAK01-010 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Christelige Taler. Krisen og en Krise i en Skuespillerrindes Liv. Samlede W¾rker 10 - 1928 - Copenhague Gyldendalske Boghandel 1928 390+21 DanŽs
SAK01-011 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Lilien paa Marten og Fuglen under Hulen. Tvende ethisk-religieuse Smaa-handlinger. Sygdomment til D¿den. "Ypperstepr¾sten"- "Toldere"- "Synderinden".  Samlede W¾rker 11 - 1929 - Copenhague Gyldendalske Boghandel 1929 312+15 DanŽs
SAK01-012 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Ind¿velse i Christendom. En opbyggelige Taler. To taler ved Altergange om Fredagen. Til Selvprovelse. Samtiden anbefalet. D¿mmer selv. Samlede W¾rker 12 - 1929 - Copenhague Gyldendalske Boghandel 1929 556+15 DanŽs
SAK01-013 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Bladartiklar fra Tide f¿r "Forfatterskabet". Af en enddnu Levendes Papirer. Om Begrebet Ironi med stadig hensyn til Socrates.  Blad artikler, ved staaer i Forhold til "Forfatterskabet". Om min Forfatters-Virksomhed. Synspuktet for min Forfatter-Virksomhed Samlede W¾rker 13 - 1930 - Copenhague Gyldendalske Boghandel 1930 655+72 DanŽs
SAK01-014 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Bladartikler 1854-55. Dete skal sige, saa b¾re da sagt. Bladartikler 1854-55. ¯ieblikket no.1-2. Hvad Christus d¿mmer om officiel Christendom.  ¯ieblikket no. 3-7.  Guds Uforanderlighed. ¯ieblikket no. 8-9. Till¾g ¯ieblikket 10. Bilag (2 Artikler mod S.K., NM. RIL ¯ieblikket 1-9). Samlede W¾rker 14 - 1931 - Copenhague Gyldendalske Boghandel 1931 391+30+8+191 DanŽs
SAK01-015 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Register til S¿ren Kierkegaards Samlede V¾rker. Samlede W¾rker 15 - 1936 - Copenhague Gyldendalske Boghandel 1936 804 DanŽs
SAK01-016 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  TraitŽ du dŽsespoir Folio/essais Ferlov, K. & Gateau, J. 1949 - Saint-Amand Gallimard 1949 251 FrancŽs
SAK01-017 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  The gospel of suffering and The Lilies of the field. - David F. Swenson Lilian Marvin Swenson - 1era - Minneapolis, Minnesota Ausburg Publishing House 1948 329 InglŽs
SAK01-018 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  For self-examination. Recommended for the times.  - Edna & Howard Hong - 17ma Minneapolis, Minnesota Ausburg Publishing House 1971 104 InglŽs
SAK01-019 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Attack upon "Christendom" - Walter Lowrie - Princeton New Jersey Princeton University Press 1968 33+303 InglŽs
SAK01-020 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  For self-examination. Judge for yourselves! Three discourses 1851 - Walter Lowrie - 3era Princeton New Jersey Princeton University Press 1968 VII+243 InglŽs
SAK01-021 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  The Concept of Dread - Walter Lowrie - 2da Princeton New Jersey Princeton University Press 1946 XIII+154 InglŽs
SAK01-022 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Fear and Trembling and The Sickness unto Death - Walter Lowrie - 4ta Princeton New Jersey Princeton University Press 1973 278 InglŽs
SAK01-023 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Either/Or. Volume II - Walter Lowrie - 1era Princeton New Jersey Princeton University Press 1971 VII+370 InglŽs
SAK01-024 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Stages on Life's Way - Walter Lowrie - 3era New York Schoken Books 1971 XIV+472 InglŽs
SAK01-025 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Sickness unto Death - WalterLowrie - 4ta Princeton New Jersey Princeton University Press 1951 XIX+231 InglŽs
SAK01-026 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Trainning in Christianity and the edifying Discourse which 'accompanied' it. - Walter Lowrie - 7ma Princeton New Jersey Princeton University Press 1967 XIV+275 InglŽs
SAK01-027 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  The Concept of Anxiety. A simple psychologically orienting deliberation on the dogmatic issue of hereditary sin. Kierkegaard's Writings, VIII Reidar Thomte - Princeton New Jersey Princeton University Press 1980 XVIII+273 InglŽs
SAK01-028 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  The Journals of S¿ren Kierkegaard.  - Alexander Dru - 2da Oxford University Press Oxford 1951 LXI+603 InglŽs
SAK01-029 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Journals and Papers vol. 7, Index and Composite Collation.  - Howard and Edna Hong - 1era - Indiana Indiana University Press 1978 132 InglŽs
SAK01-030 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  Johannes Climacus or, De Omnibus dubitandum est and Sermon A library of modern religious thought - 1era - Stanford Stanford University Press 1958 196 InglŽs
SAK01-031 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  S¿ren Kierkegaards pressepolemik. S¿ren Kierkegaards meninger om  Dagspressen - K¿benhavn Berlingske Presse Bibliotek 1955 237 DanŽs
SAK01-032 KIERKEGAARD, S¿ren Aabye.  - ¯ieblikket n.1-10 - K¿benhavn Hagerup 1951 254 DanŽs